Filip Car, se nakon bezuspešnog pokušaja i nagovaranja Viktroije Mitrović Viki da napravi pitu, uputio ka veceu kako bi pitao Dalilu Dragojević da li može da napravi nešto drugo.